Βράβευση της MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απο τη Διοίκηση της Κοινοπραξίας TAP AG

Η Διοίκηση της Κοινοπραξίας ΤΑΡ AG βράβευσε την εταιρεία μας MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της απένειμε τιμητική διάκριση για την επιτυχή εμπλοκή της στο έργο  «Απόκτηση γης και δουλείας για το έργο του αγωγού ΤΑΡ στην Ελλάδα», σε όρους Ασφάλειας και Υγείας, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι καθόλη την διάρκεια του 2015, και παρά το ευρύ σύνολο απασχολούμενων, εντός και εκτός των γραφείων της εταιρείας, αλλά και του σημαντικού αριθμού ταξιδιών και αναγκαίων μετακινήσεων των ανθρώπων της MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ κατά μήκος του 553 χιλιομέτρων διαδρόμου του αγωγού ΤΑΡ, δεν σημειώθηκε το παραμικρό ατύχημα.

Η Κ/Ξ ΤΑΡ αναγνώρισε ως σημαντικό επίτευγμα της εταιρείας MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ και των ανθρώπων της το γεγονός ότι το πολυπληθές δυναμικό της εταιρείας που απασχολήθηκε για την επίτευξη των στόχων του έργου «Απόκτηση γης και δουλείας για το έργο του αγωγού ΤΑΡ στην Ελλάδα» καθόλη την διάρκεια του έργου εργάσθηκε σε συνθήκες και με όρους που διασφάλισαν την υγεία και την ασφάλεια καθενός από αυτούς αλλά και κάθε τρίτου, με αποτέλεσμα να μην προξενηθούν ατυχήματα.

Συγκεκριμένα, το έτος 2015 οι άνθρωποι της εταιρείας MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους σκοπούς του έργου «Απόκτηση γης και δουλείας για το έργο του αγωγού ΤΑΡ στην Ελλάδα» εργάσθηκαν περισσότερες από 250.000 ανθρωποώρες, χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό ατύχημα, καθώς και διένυσαν με ασφάλεια πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 14.000 ώρες οδήγησης.

Η πολιτική της εταιρείας MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων αλλά και των τρίτων – επηρεαζόμενων από το έργο  βασίζεται στην συνεπή δέσμευση, συνεχή εκπαίδευση, αδιάλειπτη παρακολούθηση και εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων και απορρέει τόσο από την φιλοσοφία της Διοίκησης της εταιρείας όσο και από την πολιτική του ΤΑΡ για την Ασφάλεια, Υγεία, και Διαφύλαξη του Περιβάλλοντος, αρχές που η MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ενστερνισθεί και εφαρμόζει πλήρως.

Στιγμιότυπα από την Τελετή Απονομής

mtc1

Ο κ. Norman Ingram, Project Director του έργου ΤΑΡ, παραδίδει την τιμητική διάκριση στον CEO της εταιρείας MTC-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, κ. Παναγιώτη Καραμόσχο

mtc2

Στην εκδήλωση παρέστησαν από πλευράς του ΤΑΡ ο κ. Norman Ingram, Project Director, η κα. Ντιάνα Μαρκάκη, Land & Permit Support Manager, ο κ. Wayne Wheeler, Project Manager Greece, ο κ. Θεόδωρος Ζέρβας, Land Manager Greece, ο κ. Στάθης Θεοδωρόπουλος, Project Enabling Manager Greece και ο κ. K. Τσιρίκης, Permit Lead Greece.

mtc3

Στην εκδήλωση παρέστησαν από πλευράς της MTC-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ο κ. Π. Καραμόσχος, CEO της εταιρείας και Συντονιστής του έργου, η κα. Λία Αρβανίτη, Project Manager του έργου TAP LEA Legal και ο κ. Γιάννης Οικονόμου, Project Manager του έργου TAP LEA Technical.

mtc4

Η τιμητική διάκριση που έλαβε η MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ από τον ΤΑΡ για την επιτυχή και πιστή τήρηση των κανόνων Ασφάλειας, Υγείας και Διαφύλαξης Περιβάλλοντος.