Δωρεά Η/Υ και εξοπλισμού Πληροφορικής στο 2ο 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

H MTC Μακεδονική Τεχνική εταιρεία αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολικά συγκροτήματα στην εξεύρεση οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών τους σε υλικό/τεχνολογικό εξοπλισμό, προέβη στη δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού Πληροφορικής στο 2ο 12/ΘΕΣΙΟ Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία.