Τοπογραφικές Μελέτες

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και σχετικών έργων. Έχει εκπονήσει περισσότερες από 100 τοπογραφικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται αναδασμοί, χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, μελέτες οδοποιίας, υδραυλικές μελέτες κ.λπ.