Υδραυλικές Μελέτες

Το τμήμα υδραυλικών μελετών της εταιρίας μας είναι πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα των υδραυλικών μελετών όπως:

• Υδρολογικές μελέτες λεκανών απορροής

• Μελέτες διευθέτησης κοίτης ποταμών

• Μελέτες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Λόγω της εμπειρίας της, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το 2004 σχετικά με την παρακολούθηση των μεγάλων υδραυλικών έργων και την κατασκευή φραγμάτων.