Εργασίες Πεδίου με χρήση GPS

Η εταιρεία, διαθέτει εξοπλισμό GPS ύψους 41.085,84€ με ακρίβεια εντοπισμού θέσης ≤1cm και στελέχη με εξειδικευμένη εμπειρία σε χρήση συστημάτων GPS και στην ολοκλήρωση των υπολογισμών που απαιτούνται, μέχρι πλήρη ολοκλήρωση εργασίας. Το μέχρι τώρα εκπονηθέν έργο είναι κύρια ερευνητικού – πιλοτικού χαρακτήρα, υψηλού επιπέδου, διότι αυτή η τεχνολογία επ’ ευκαιρία του Εθνικού Κτηματολογίου θα αρχίσει να λειτουργεί παραγωγικά στην Ελλάδα.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί συνεργάτης της εταιρείας, ο οποίος έχει συμμετάσχει στις παρακάτω εργασίες:

1. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή της Αυστρογερμανικής μελέτης για έλεγχο και εφαρμογές του Γεωδαιτικού Συστήματος Προσδιορισμού Θέσεως (Global Positioning System, GPS) στο τριγωνομετρικό δίκτυο της Αυστρίας και της Γερμανίας, με μετρήσεις στις αντίστοιχες χώρες.

2. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής μελέτης με μετρήσεις στον Δορυφορικό Σταθμό του ΕΜΠ στον Διόνυσο Αττικής

3. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή της αντίστοιχης παγκόσμιας μελέτης με μετρήσεις στον σταθμό Καταβιάς Ρόδου στα πλαίσια έρευνας για μελέτη τεκτονικών κινήσεων στο τόξο του Αιγαίου.

4. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «GPS αξιολόγηση φάσεων» στο πανεπιστήμιο της Βόννης.

Περιεχόμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος ΗΥ για την επεξεργασία και συνόρθωση παρατηρήσεων φάσεως των σημάτων με σκοπό την εφαρμογή της δορυφορικής γεωδαισίας σε τρέχουσες τοπογραφικές εργασίες και στην μέτρηση μεγάλων βάσεων.

5. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή των μετρήσεων της μελέτης Κεντρικής Ελλάδας για έλεγχο τεκτονικών μετακινήσεων με χρήση του GPS στο τριγωνομετρικό δίκτυο Ελλάδας με συμμετοχή ΟΚΧΕ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Ζυρίχης και Νότιγχαμ.