Η εταιρεία

Η εταιρία «Παναγιώτης Καραμόσχος και Συνεργάτες Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1992 και είναι από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες της Ελλάδας στον τομέα των τεχνικών μελετών.

Ιδρυτής, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Παναγιώτης Καραμόσχος.

Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ, που έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση τεχνικών μελετών με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης καθώς και μελετών Γεωπληροφορικής, είναι εγγεγραμμένη στο ισχύον Μητρώο Μελετητικών Γραφείων (ΓΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με Αριθμό Μητρώου 339 και διαθέτει μελετητικά πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ε’ τάξης στην κατηγορία των Τοπογραφικών Μελετών (16)
  • Δ’ τάξης στην κατηγορία των Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (10)
  • Δ’ Τάξης στην κατηγορία των Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών Μελετών (02)
  • Γ’ Τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Μελετών (13)
  • Γ’ Τάξης στην κατηγορία των Οικονομικών Μελετών (03)
  • Γ’ Τάξης στην κατηγορία Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας (05)
  • Β’ τάξης στην κατηγορία των Στατικών Μελετών (08)
  • Β’ Τάξης στην κατηγορία των Γεωλογικών Μελετών (20)
  • Α’ Τάξης στην κατηγορία των Χωροταξικών και Ρυθμιστικών Μελετών (01)
  • Α’ Τάξης στην κατηγορία των Περιβαλλοντικών Μελετών (27)

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ έχει εγκαταστήσει και ενσωματώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2005.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με Αριθμό Μητρώου 1365, στο Γ.Ε.ΜΗ. με Αριθμό Μητρώου 122793205000, στον Σύνδεσμο Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων (ΣΕΓΜ) και στον Σύνδεσμο Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ).

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ είναι διεθνώς πιστοποιημένη εταιρεία, καθώς είναι μέλος του D&B – Dun & Bradstreet Παγκόσμιου Συστήματος Κατάταξης Επιχειρήσεων (http://dnb.com) με Αριθμό DUNS®: 35-530-6904.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. στεγάζεται σε γραφεία εμβαδού 700 τ.μ. επί της οδού 25ης Μαρτίου 21, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 45 (Τηλ.: 2310-888950 fax: 2310-888958).