Οργάνωση

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. στεγάζεται σε χώρο εμβαδού 700 τ.μ. επί της οδού 25ης Μαρτίου 21 στη Θεσσαλονίκη.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ έχει εγκαταστήσει και ενσωματώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται στην συντριπτική του πλειοψηφία από στελέχη Πανεπιστημιακής και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μακρόχρονη σχέση συνεργασίας με την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ. Το υψηλό επίπεδο των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία τους και την εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται διασφαλίζει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς – πελάτες της εταιρείας και αποτελεί την εγγύηση για την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της εταιρείας.

Στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού της στην κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμισή του μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης, της ενσωμάτωσης νέων μεθόδων και τεχνολογιών και της παροχής των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και περιβάλλοντος εργασίας.

organogramma

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. διαθέτει in-house data center με τεχνολογίες virtualization το οποίο αποτελείται από 4 φυσικούς εξυπηρετητές και με συστήματα αποθήκευσης χωρητικότητας δεδομένων 40 TB, το οποίο μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 90 ΤΒ. Το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας περιλαμβάνει από πλευράς υλικού (Hardware) πάνω από 100 προσωπικούς υπολογιστές και 20 σταθμούς εργασίας υψηλής απόδοσης, διασυνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο (LAN) ενώ υπάρχει ένα πλήθος περιφερειακών συσκευών όπως Scanners, Plotters, Εκτυπωτές, μόνιμες ADSL σύνδεση στο internet για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εταιρείας κ.λπ.