Παραγωγή Λογισμικού

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. σε συνεργασία με την INFOΔΗΜ έχει παράγει σημαντικό πρωτότυπο λογισμικό στους τομείς του κτηματολογίου, της τοπογραφίας αλλά και άλλους συναφείς τομείς.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, δείχνει το υψηλό επίπεδο των στελεχών των εταιρειών, αλλά και την ευελιξία και δυναμισμό στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που με την σημερινή συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, συνεχώς ανακύπτουν στην εκπόνηση των μελετών, ιδιαίτερα των τόσο νέων και μακροχρόνιων, όπως του Κτηματολογίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Λογισμικό INFO-TAP για την διαχείριση των στοιχείων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που βασίζεται στο ΓΣΠ ARC/INFO, οργανώνει τις σχετικές πληροφορίες και παράγει σειρά θεματικών και εποπτικών στοιχείων παρακολούθησης. Έχει εγκατασταθεί προς το παρόν σε πάνω από 30 ΟΤΑ.

Πράξεις εφαρμογής. Έχουν συνταχθεί επί μέρους προγράμματα-ρουτίνες για την μηχανοργάνωση των στοιχείων των Πράξεων Εφαρμογής (Α΄ – Γ’ Κεφάλαιο) για ιδιωτικά γραφεία μελετών.

Πρόγραμμα για την διαχείριση των στοιχείων των επιδοτήσεων της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Χαλκιδικής.

Πρόγραμμα Κτηματολογίου. Δημιουργία λογισμικού με δυνατότητες αρχειοθέτησης, διαχείρισης κτηματολογικών στοιχείων, ενημέρωσης ιστορικών αρχείων, έκδοση πιστοποιητικών, έκδοση ειδικών καταστάσεων, χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφικής παρουσίασης των στοιχείων.

Λογισμικό Διαχείρισης Δηλώσεων Ιδιοκτησίας Πράξεων Εφαρμογής. Λογισμικό που διαχειρίζεται πλήρως όλα τα στοιχεία των δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων σε ΟΤΑ στους οποίους εκπονούνται πράξεις εφαρμογής.