Πολεοδομικές Μελέτες

Εκτός από τη θεωρητική και πρακτική εμπειρία σε έργα Κτηματολογίου, η εταιρία μας συνεργάζεται και με μηχανικούς που ειδικεύονται σε κτηματολογικές και πολεοδομικές μελέτες.

Αξίζει να σημειωθεί και η συμμετοχή σε διάφορες εθνικές επιτροπές σχετικά με την κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών των πολεοδομικών μελετών.

Επιπλέον, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. και οι συνεργάτες της έχουν εκπονήσει την πρώτη πράξη εφαρμογής στην Ελλάδα (Δήμος Αλεξάνδρειας, 1985), τις πράξεις εφαρμογής σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες περιοχές στην Ελλάδα (λόγω του περίπλοκου ιδιοκτησιακού καθεστώτος). Συνολικά έχουν εκπονηθεί από την εταιρία μας περισσότερες από 20 πράξεις εφαρμογής. Μεταξύ αυτών πρέπει να αναφερθεί η Πράξη Εφαρμογής και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δήμο Νέας Καλλικράτειας της Χαλκιδικής, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο έργο χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα (16.000 στρέμματα).