Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

H ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. σε στενή συνεργασία με την INFOΔΗΜ «Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» έχουν εκπονήσει σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και είναι στον ελληνικό χώρο από τις γνωστές εταιρείες με σημαντική και αναγνωρισμένη εμπειρία.

Διαθέτουν σημαντικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα στελέχη και στο πελατολόγιο τους συγκαταλέγονται:

• 5 Υπουργεία

• 70 Δήμοι

• 25 Αναπτυξιακές Εταιρείες

• H Διεύθυνση ΠΕΧΩΔΕ Θεσσαλονίκης

• Η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

• Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997

• 4 ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ

• το πρόγραμμα Άρκτος

• το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

• το ΕΘΙΑΓΕ

• το ΙΓΜΕ

• ΤΕΕ Τμ.Κ.Μακ.

• 21 Νομαρχίες και Περιφέρειες

• το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

• η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.