Υπηρεσίες Συμβούλου

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες συμβούλου προς διάφορους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Περιφέρειες , Δήμους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) καθώς και χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Ανάθεση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων της συγγραφής των τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου  της Εγνατίας Οδού στο τμήμα ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ

• Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου το 1996 – 1997 για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. / Γ.Γ. Δημοσίων Έργων προκειμένου να επιτευχθεί δημοπράτηση του έργου “Κατασκευή νέας διασυνοριακής οδογέφυρας στον Προμαχώνα μετά των προσβάσεων της”.

• Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου κατά τα έτη 2004 -2005 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως η Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Τεχνικός Σύμβουλος) για την παρακολούθηση της υλοποίησης των μεγάλων έργων Φραγμάτων (ΜΕΤΡΟ 5.2 : ¨Φράγματα – Ταμιευτήρες¨)» (Υπ. Αρ. 5859/2004 Απόφασης της Περ. Δυτ. Μακεδονίας)