Φωτογραμμετρία

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. είναι εφοδιασμένη από τον Νοέμβριο 1996 με τον φωτογραμμετρικό σταθμό Imagestation 6880 της εταιρείας INTERGRAPH και αργότερα με τον Φωτογραμμετρικό σταθμό Dell Workstation που χρησιμοποιεί τον σταθμό SSK (Stereo Soft copy Kit) of Intergraph (Z / I Imaging) και έχει εκπονήσει σημαντικές μελέτες φωτογραμμετρίας, όπως:

• Ψηφιοποίηση υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων κατά μήκος του αγωγού ΤΑΡ στην Ελλάδα

• Κτηματολόγιο στον Νομό Καβάλας και ιδιαίτερα στον Δήμο Φιλίππων και στην Κοινότητα Ν. Περάμου.

• Σύνταξη Φ/Γ Διαγραμμάτων στην περιοχή του Νομού Χαλκιδικής για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρείας Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού TVX HELLAS σε έκταση 5.000 στρ. περίπου

• Σύνταξη των Φ/Γ Διαγραμμάτων – υποβάθρων του ΟΤΕ για λογαριασμό της εταιρείας ERGO – AMBIT ΕΠΕ, για το πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ για την συγκρότηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ειδικού ενδιαφέροντος του Οργανισμού.

• Κτηματολόγιο Νομού Χαλκιδικής στις Κοινότητες Νικήτης, Αγίου Νικολάου και Σάρτης

• Κτηματολόγιο Νομού Ροδόπης στην Κοινότητα Μέσης

• Δασικοί χάρτες των Α/Φ του 1945 στους Νομούς Χαλκιδικής και Ροδόπης στις ίδιες ως άνω κοινότητες